• Pelvico
  • Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu

Fizjoterapia w nietrzymaniu moczu

Problem nietrzymania moczu i/lub stolca bardzo często związany jest z dysfunkcjami obserwowanymi w obrębie tzw. dna miednicy, mięśni rozciągających się jak przepona pomiędzy kością łonową a pozostałymi elementami kostnymi miednicy. Ta niewielka grupa mięśni odgrywa kluczową rolę w procesie zarówno podtrzymywania narządów miednicy mniejszej, jak również zamykania i otwierania takich obszarów jak cewka moczowa, pochwa czy odbyt. Nieprawidłowe funkcjonowanie mięśni dna miednicy, jak osłabienie siły czy wytrzymałości mięśniowej mogą dawać objawy nietrzymania moczu, gazów, stolca, uczucie obniżonej satysfakcji seksualnej czy obniżenie i wypadanie narządów miednicy mniejszej (obniżenie macicy, przedniej/tylnej ściany pochwy). W przypadku nadmiernego napięcia mięśni możemy obserwować wzmożoną bolesność w obrębie miednicy objawiającą się np. bólem podczas współżycia, zbyt wąskim wejściem do pochwy uniemożliwiającym lub utrudniającym odbycie stosunku, ale również może pojawić się wysiłkowe nietrzymanie moczu (często obserwowane np. u gimnastyczek). Nadmierne napięcie mięśni dna miednicy wpływa także na pracę naszego układu pokarmowego predysponując do częstszych zaparć w wyniku niemożliwości pełnego i swobodnego rozluźniania mięśni zwieraczowych.

W terapii dna miednicy kluczowym elementem jest właściwie przeprowadzona diagnostyka, pozwalająca określić nie tylko stopień i typ zaburzeń pracy samych mięśni, ale również występowanie ewentualnych dysfunkcji obwodowych, które mogą stanowić pierwotną przyczynę zaburzeń pracy dna miednicy. Ważnym elementem jest także analiza codziennych zachowań, nawyków toaletowych, żywieniowych czy historii położniczej i ginekologicznej. Dlatego też podczas wizyty diagnostycznej zbierany jest szczegółowy wywiad (również w oparciu o zwalidowane kwestionariusze), przeprowadzamy ocenę funkcji dna miednicy w badaniu per vaginam (przez pochwę) i/lub per rectum (przez odbyt), w badaniu fizykalnym (ogląd, palpacja, testy funkcjonalne) weryfikujemy występowanie dysfunkcji obwodowych istotnych dla funkcjonowania dna miednicy. Uzupełnieniem diagnostyki jest dzienniczek mikcji prowadzony przez pacjentki.

Podczas wizyty diagnostycznej ustalany jest indywidulany program terapeutyczny, obejmujący w zależności od potrzeb pacjentki zestawy ćwiczeń, elementy terapii manualnej, technik specjalnych czy fizykoterapii. Prowadzimy również terapię w oparciu o biologiczne sprzężenie zwrotne (biofeedback).

Fizjoterapia zaburzeń dna miednicy, to w szczególności:

  • fizjoterapia wysiłkowego nietrzymania moczu, pęcherza nadreaktywnego (także parć naglących) oraz postaci mieszanej nietrzymania moczu;
  • fizjoterapia w nietrzymaniu gazów/stolca oraz w zaparciach;
  • fizjoterapia w zaburzeniach statyki narządów miednicy mniejszej, w tym w lekkich postaciach obniżenia ścian pochwy (obniżenie pęcherza, jelit);
  • normalizacja nadmiernego napięcia mięśni dna miednicy, uniemożliwiającego odbycie stosunku;
  • terapia bólu podczas współżycia, będącego wynikiem nadmiernego napięcia mięśni dna miednicy, występowania punktów bolesnych lub blizn (np. po episiotomii czy pęknięciu krocza podczas porodu);
  • przygotowanie fizjoterapeutyczne do zabiegów ginekologicznych, uroginekologicznych jak również rehabilitacja pooperacyjna/pozabiegowa.

Panie planujące ciążę zachęcamy do udziału w akcji: „PROFILAKTYKA NIETRZYMANIA MOCZU u KOBIET W CIĄŻY”,

która obejmuje diagnostykę funkcjonalną dna miednicy oraz indywidualnie dobrany program terapeutyczny. Celem akcji jest poprawa efektywnej pracy mięśni dna miednicy i przygotowanie ich do wzmożonej pracy w okresie znacznego przeciążenia jakim jest ciąża i późniejszy poród.